دوره های کامل آموزش سلامت ذهن و روانشناسی

آموزش داشتن ذهنی سالم به زبان ساده

دوره مدیریت و تکنیک های رفع استرس و اضطراب

اضطراب یکی از فراگیرترین اختلالات ذهنی در ایران و دنیا است، و خیلی از ماها، دوستان و آشنایانی که داریم از این اختلال رنج می‌بیرم. پس از شرکت در این دوره، یک بار برای همیشه از شر اختلال‌های اضطرابی و استرس شدید راحت خواهید شد و به معنای واقعی کلمه زندگی شادتری خواهید داشت.

6,000,000تومان
10 ساعت

کامل ترین دوره رفع استرس و اضطراب

یکبار برای همیشه تکنیک های مدیریت استرس و اضطراب را یاد بگیرید.

مهمترین تکنیک های رفع استرس و اضطراب ناشی از تمامی اتفاقات زندگی خود را یکبار برای همیشه یاد بگیرید!

چرا این دوره؟
اضطراب یکی از فراگیرترین اختلالات ذهنی در ایران و دنیا است، و خیلی از ماها، دوستان و آشنایانی که داریم از این اختلال رنج می‌بیرم. پس از شرکت در این دوره، یک بار برای همیشه از شر اختلال‌های اضطرابی و استرس شدید راحت خواهید شد و به معنای واقعی کلمه زندگی شادتری خواهید داشت.

ثبت نام در دوره

آخرین مطالب بلاگ

تحلیل 365
ورود ثبت نام